BALMY BALLOONISTS

[Doorgedraaide Ballonvaarders]
2000 Up & Away Games
Spelregels: Nederlands
Vertaling: Ronald Hoekstra

Balmy Balloonists is een strategisch spel waarin 2-6 spelers van 10 jaar en ouder een ballonrace rond de wereld houden.

Historische achtergronden, solitaire en andere scenario's, opmerkingen van spelers en ontwerpers en meer over Balmy Balloonists zijn beschikbaar op de Up & Away Games website. Bezoek ons op: http://spotlightongames.com/upandaway

Spelmateriaal

Opmerking: Als je de ballonfiguur van een hoogteblokje verwijdert, trek ze recht van elkaar om schade aan de ballonfiguur te voorkomen. Als je het spel voor de eerste keer speelt, maak dan de speelkaarten los door ze heen en weer te vouwen langs de horizontale perforaties. Maak ze vervolgens los langs de horizontale perforaties. Herhaal het vouwen en het losmaken langs de vertikale perforaties, totdat alle kaarten zijn losgemaakt. Verdeel ze vervolgens in 4 stapels op basis van de achterzijde van de kaarten.

Spelbord

Rode lengte lijnen verdelen het bord in 4 regio's, Kwadranten genaamd. De hoofdsporen voor de ballonnen worden weergegeven door Banen genummerd van 1-5. De banen worden verdeeld in Vakjes door vertikale lijnen. Gele vakjes duiden Uitsluitingsgebieden aan en bruine en witte driehoekjes duiden respectievelijk Doorsnee en Hoge Berggebieden aan. Het midden wordt de Arctische Straalstroom genoemd en het gebied aan de buitenkant van de kaart wordt de Equatoriale Windstilte genoemd. Op de Noordpool is een Windroos. Aan beide zijden van het spelbord staat een overzicht van de volgorde tijdens een spelbeurt.

Voorbereiding voor het Spel

 1. Elke speler neemt een ballonfiguur en drie hoogteblokjes in dezelfde kleur als de punt van de Windroos die het dichtste bij is.
 2. Elke speler krijgt de volgende fiches: 9 gele, 9 zwarte en 11 rode.
 3. Schud de Voordeel kaarten en geef 2 aan elke speler. De spelers leggen deze kaarten open voor zich neer. Als er nog kaarten over zijn, worden deze uit het spel verwijderd.
 4. Schud de Plaatselijke Wind kaarten en geef 3 aan elke speler. De spelers houden deze kaarten gesloten in hun hand.
 5. Schud de Kwadrant kaarten en plaats een kaart open naast elk kwadrant op het bord op de aangegeven hokjes.
 6. Schud de Pech kaarten en plaats deze als gesloten stapel naast het spelbord.
 7. Bepaal de Startspeler: degene die het meest recent nog in een ballon heeft gevaren. Als dit gelijk is, kies dan een willekeurige speler. De spelers spelen kloksgewijs.
 8. Plaats de twee zilveren pionnen op de Windroos punten die overeenkomen met de kleuren van de spelers die als laatste twee aan de beurt zijn.
 9. De speler rechts van de Startspeler plaatst zijn ballon zonder hoogteblokjes op een van de hokjes achter de geblokte startlijn in Noord Amerika. (De ballonnen varen tegen de klok in.)
 10. De rest van de spelers doet tegen de klok in hetzelfde. Elke ballon moet op een leeg vakje starten, één of twee vakjes achter de startlijn.
 11. Het spel begint met de Startspeler. Zodra het spel begonnen is mag een willekeurig aantal ballonnen door een vakje gaan of eindigen op hetzelfde vakje.

Doel van het Spel

Het spel eindigt zodra de eerste ballon opnieuw de geblokte lijn passeert. (Het is niet nodig om daadwerkelijk te landen.) De eerste speler wiens ballon dit doet, wint het spel.

Spelvolgorde

Een spelersbeurt bestaat uit het volgende:
 1. Speel een Plaatselijke Wind kaart en voer deze uit.
 2. Kies indien gewenst een nieuwe hoogte.
 3. Vaar met de ballon volgens de Kwadrant kaart.
 4. Lever 1 Brandstof fiche in als je op Hoge hoogte bent (daal automatisch 1 niveau als je dat niet kunt).
 5. Lever 1 Brandstof fiche in als je geen Gas fiches meer hebt (daal automatisch 1 niveau als je dat niet kunt).
 6. Trek een Plaatselijke Wind kaart als je maar 2 kaarten hebt.
Ga kloksgewijs verder met de volgende speler.

Spelen van het Spel

 1. Speel een Plaatselijke Wind kaart en voer deze uit.

  De speler die aan de beurt is gebruikt altijd zijn eigen kaarten. Er zijn twee keuzes mogelijk:

  1. Speel een kaart om je eigen ballon te verplaatsen, OF
  2. Speel een kaart van tafel bij een ballon van een andere speler.

  A. Speel een kaart om je eigen ballon te verplaatsen:

  De speler speelt een van zijn Plaatselijke Wind kaarten uit zijn hand voor hem open op tafel en volgt de instructies (hier volgt later meer over). De kaart blijft open voor hem liggen, zelfs na deze beurt. Maar: Als je al 3 kaarten open voor je hebt liggen, moet je keuze B kiezen -- je mag geen kaart spelen voor je eigen ballon.
  B. Speel een kaart van tafel bij een ballon van een andere speler:
  Een van de kaarten die je open voor je hebt liggen mag gespeeld worden bij een ballon van een andere speler en wel bij een van de ballonnen van de kleuren van de Windroos die op dit moment een pion heeft. De keuze is aan de speler die de kaart speelt (als een van de gemarkeerde kleuren van hemzelf is, moet hij de andere kleur kiezen).

  De instructies op de kaart worden nu uitgevoerd voor de gekozen ballon. Nadat dit is gebeurd wordt de pion doorgeschoven naar het eerste lege punt op de Windroos, tegen de klok in. Punten van de Windroos waarop een pion staat worden overgeslagen, evenals de punten in de kleur van ballonnen die niet meedoen in het spel. Ten slotte wordt de gebruikte kaart afgelegd op de aflegstapel.

  Uitvoeren van de kaart:
  De speler op wie de kaart van toepassing is, vergelijkt de huidige hoogte van de ballon met de kaart en verplaatst de ballon noord of zuid afhankelijk van de aangegeven instructie. Een ballon die noord of zuid verplaatst behoudt de relatieve afstand tot de volgende dikgedrukte lijn. Met andere woorden, een ballon die naar het zuiden verplaatst, houdt rechts aan en een ballon die naar het noorden verplaatst, houdt links aan. Een uitzondering is dat ballon die noord of zuid verplaatst worden nooit een dikgedrukte lijn passeren.

  Een Plaatselijke Wind kaart kan ook geen instructies bevatten, weergegeven door een simpel streepje (-) bij de hoogte van de ballon. In dit geval heeft de kaart geen effect.

  Voorbeeld Plaatselijke Wind kaart:
  Voorbeeld Plaatselijke Wind kaart Op deze kaart moet een ballon op Hoge hoogte één vakje naar het zuiden verplaatst worden.

  Op Gemiddelde hoogte heeft de ballon geen enkele verplaatsing.

  Op Lage hoogte moet een ballon twee vakjes naar het noorden verplaatst worden.

  Het "?" symbool geeft aan dat deze kaart gebruikt mag worden om een Pech geval te activeren in plaats van een beweging.

  Enkele kaarten tonen het "?" Pech symbool. In dit geval mag de speler die de kaart uitspeelt er voor te kiezen een Pech geval te activeren in plaats van een noord-zuid beweging. Om dit uit te voeren, trek een kaart van de Pech kaarten stapel en voer de instructies uit. (Als de stapel Pech kaarten op is, schud de afgelegde kaarten en vorm daarmee een nieuwe stapel.)

  Enkele kaarten tonen het Kwadrant symbool. In dit geval mag de speler er voor kiezen om de Kwadrant kaart in het kwadrant aan te passen waar de ballon zich bevindt, voor wie de kaart van toepassing is, in plaats van een noord-zuid beweging. Om dit uit te voeren, trek een kaart van de Kwadrant kaarten stapel en plaats deze bovenop de oude Kwadrant kaart op het bord. (Als de stapel Kwadrant kaarten op is, schud de afgelegde kaarten en de niet-zichtbare kaarten en vorm daarmee een nieuwe stapel.)

  Als de ballon wordt verplaatst naar de Arctische Straalstroom, dan wordt de ballon teruggeplaatst in Baan 1, op het eerste vakje na de laatste rode of blauwe lijn die de ballon was gepasseerd. Als een ballon wordt verplaatst naar de Equatoriale Windstilte, dan wordt hij geplaatst buiten Baan 5 ter hoogte van het vakje dat werd verlaten. Hij blijft daar staan tot hij door een Plaatselijke Wind kaart weer terug wordt geblazen. Ballonnen die aan de Grond staan, zoals in de eerste beurt van het spel, hebben geen noord-zuid verplaatsing.

  Speciaal gebruik van Voordeel kaarten: Als een speler een bepaalde Voordeel kaart niet langer wil houden, dan mag hij deze afleggen, nadat hij een Plaatselijke Wind kaart heeft gespeeld. In ruil daarvoor mag hij een Plaatselijke Wind kaart die open op tafel ligt, ook bij hemzelf (maar niet van de aflegstapel) kiezen. Deze kaart voegt hij toe aan zijn hand.

 2. Kies indien gewenst een nieuwe hoogte.

  Een ballon mag naar elk van de 4 hoogtes veranderen: Hoog, Gemiddeld, Laag en aan de Grond. De hoogte van een ballon wordt aangegeven met de hoogteblokjes. De spelers stapelen de hoogteblokjes en plaatsen de ballon er bovenop. Voor een ballon op Lage hoogte gebruik je één hoogteblokje. Voor Gemiddelde hoogte voeg je een tweede hoogteblokje toe. Voeg een derde hoogteblokje toe voor de Hoge hoogte. Ballonnen mogen alleen alle hoogteblokjes verwijderen en aan de Grond komen, als de regels dat aangeven.

  Om hoger te gaan varen: lever één Ballast fiche in per gestegen niveau.

  Om lager te gaan varen: lever één Gas fiche in per gedaald niveau.

 3. Vaar met de ballon volgens de Kwadrant kaart.

  Ballonnen varen tegen de klok in. Vergelijk de hoogte van de ballon met de baan op de kwadrant kaart van het kwadrant waarin de ballon zich bevindt om te bepalen hoeveel vakjes de ballon vaart. Positieve getallen geven een voorwaartse beweging aan, terwijl negatieve getallen een achterwaartse beweging aangeven. Een "0" (nul) geeft aan dat een ballon helemaal niet beweegt.

  Merk op dat de Kwadrant kaarten extra instructies aan de rechterzijde hebben die alleen worden gebruikt in combinatie met sommige Pech kaarten. In de andere gevallen kun je deze instructies negeren.

  Voorbeeld Kwadrant kaart:
  Voorbeeld Kwadrant kaart Als je vaart in het Kwadrant van deze kaart, dan beweegt een ballon op Hoge hoogte in Baan 4 voorwaarts (tegen de klok in) over 4 vakjes. Opmerking: de symbolen aan de rechterzijde van de kaart worden gebruikt in combinatie met de Slecht Weer Pech kaart (voor meer zie verderop).

  Uitsluitingsgebieden.
  Tenzij de eigenaar van de ballon de overeenkomstige Permissie Voordeel kaart open voor zich heeft liggen op het moment van binnenvaren, moeten ballonnen die de gele vakjes, die de verboden luchtruimen van Libië, Irak, Sakhalin eiland, Area 51 (heeft geen Permissie kaart) of de Volksrepubliek China voorstellen, binnenvaren onmiddellijk Gas fiches inleveren om aan de Grond te komen (in het verboden gebied). De speler moet de volgende beurt overslaan. In de daarop volgende beurt mag de ballon weer opstijgen vanuit het vakje of vanuit het linkervakje, dat een baan noord of zuid van dit vakje is, naar keuze van de speler.

  Berggebieden.
  De vakjes met bruine of witte driehoekjes geven berggebieden aan. Bruine berggebieden moeten worden gepasseerd op Gemiddelde of Hoge hoogte, terwijl de Witte berggebieden moeten worden gepasseerd op Hoge hoogte. Een ballon die geen rekening houdt met de juiste hoogte komt automatisch aan de Grond en de speler moet de volgende beurt overslaan. In de daarop volgende beurt mag de ballon weer normaal opstijgen vanuit het vakje of vanuit het linkervakje, dat een baan noord of zuid van dit vakje is, naar keuze van de speler.

 4. Lever 1 Brandstof fiche in als je op Hoge hoogte bent (daal automatisch 1 niveau als je dat niet kunt).

  Een ballon op Hoge hoogte moet een Brandstof fiche inleveren. Als je geen Brandstof fiche kan inleveren, dan daal je automatisch één niveau (zonder fiches in te leveren).

 5. Lever 1 Brandstof fiche in als je geen Gas fiches meer hebt (daal automatisch 1 niveau als je dat niet kunt).

  Een ballon zonder Gas fiches moet één Brandstof fiche inleveren. Als je geen Brandstof fiche kan inleveren, dan daal je automatisch één niveau (zonder fiches in te leveren).

 6. Trek een Plaatselijke Wind kaart als je maar 2 kaarten hebt.

  Als je slechts 2 kaarten in je hand hebt, trek je een nieuwe kaart van de Plaatselijke Wind kaarten stapel. (Als de stapel op is, verzamel dan alle afgelegde kaarten en schud ze opnieuw).

Variant regels

Spelers kunnen ervoor kiezen één of meerdere variant regels in elke combinatie te gebruiken.
 1. Mooi weer. (*)
  Als bij de start van het spel de Kwadrant kaart een sterretje (*) heeft, leg deze dan af en vervang deze door een nieuwe kaart. Ga hiermee door totdat je een Kwadrant kaart trek zonder sterretje.

 2. Noodmaatregelen.
  Als een Plaatselijke Wind kaart die op je ballon gespeeld wordt je dwingt te landen (als gevolg van Uitsluitingsgebieden of Berggebieden), dan mag je als reactie daarop één van de kaarten die open voor je liggen spelen. In dit geval worden de gevolgen van de twee kaarten gecombineerd tot een totaalbeweging in noord-zuid richting, voordat de ballon wordt verplaatst.

 3. De Storm.
  De eerste keer dat één van de ballonnen het Sakhalin eiland Uitsluitingsgebied passeert beslist de ballon die op dat moment op de laatste plaats ligt, waar de storm wordt geplaatst. Hij plaatst het Storm kaartje in een vakje dat direct boven, onder of op het Sakhalin Uitsluitingsgebied ligt.

  Om te bepalen welke ballon op de laatste plaats ligt, kies je de ballon die het grootste aantal vakjes van de finishlijn verwijderd is. Bij een gelijke stand neem je een beslissing op grond van de volgende criteria in de aangegeven volgorde:

  1. de ballon die op de laagste hoogte is
  2. de ballon die het verst naar het zuiden is
  3. de ballon die de minste fiches over heeft
  4. de ballon met de meeste Plaatselijk Wind kaarten open op tafel
  5. willekeurig

  De storm verplaatst zich uitsluitend op Hoge hoogte. Het gebruik van het Storm kaartje voegt een derde mogelijkheid toe voor het uitspelen van kaarten. In plaats van een Plaatselijke Wind kaart uit te spelen op een ballon van een andere speler is het ook toegestaan een kaart uit te spelen op de storm. Als een kaart wordt uitgespeeld op de storm, dan wordt de storm verplaatst volgens de aanwijzingen op de Plaatselijke Wind kaart voor Hoge hoogte.

  Als een ballon of een storm naar een vakje van de ander verplaatst, dan wordt de rest van de verplaatsing van de ballon of de storm niet uitgevoerd. Een Kwadrant kaart wordt getrokken voor elke ballon in het vakje en het Slecht Weer effect wordt uitgevoerd, net alsof een Slecht Weer kaart is uitgespeeld.

 4. Spelen met Twee of Drie spelers.
  In spellen met slechts twee of drie spelers speelt elke speler met twee ballonnen. De winnaar is de eerste die beide ballonnen over de finishlijn brengt. Zodra een ballon de finishlijn is gepasseerd, neemt hij niet langer deel aan het spelen van kaarten en pionnen. Zijn handkaarten en open kaarten worden afgelegd. Als de pion op de kleur van deze ballon staat, verplaats de pion tegen de klok in naar de eerstvolgende kleur.

Weer Terminologie

Arctische Straalstroom: Ten noorden van de gematigde zone van het Noordelijk Halfrond ligt de Poolwervelwind. In dit gebied veroorzaakt het verminderde zonlicht het afkoelen van de lucht. Dalende koude lucht veroorzaakt een zwakke noordelijke en oostelijke stroming in de atmosfeer. Deze oostelijke poolstroming gaat rond de aardbol in tegengestelde richting van de normale westelijke stromingen. In het spel is dit in het algemeen geen goede plaats om te vertoeven, want het effect is dat de ballon achterwaarts wordt verplaatst.

Equatoriale Windstilte: Omdat de oppervlakte lucht zich verplaatst richting de evenaar van noord naar zuid, wordt het verwarmd door het tropische zonlicht. Warme lucht stijgt en stijgende lucht creëert windstiltes. Op de lagere niveau's in de atmosfeer is er dan bijna geen wind. Zelfs op de hogere niveau's zijn de winden een stuk zwakker dan de straalstroom. In het spel verplaatst de ballon zich helemaal niet, zodra deze in de Windstilte terecht komt.

Vragen & Antwoorden

1. Wat gebeurt er als een speler als gevolg van Communicatie Problemen of Brand kaarten geen kaart kan uitspelen op zijn eigen ballon, maar ook geen kaarten open voor zich heeft liggen om uit te spelen ?
A. In dit geval speelt de speler deze beurt geen enkele kaart.

2. Als een ballon geen Brandstof fiches meer heeft, mag hij dan toch naar Hoge hoogte stijgen ?
A. Ja, dat is toegestaan door Ballast fiches in te leveren, maar de ballon moet weer terug naar Gemiddelde hoogte in de vierde fase van een spelbeurt.

3. Als er meerdere ballonnen op een vakje staan, is het soms moeilijk te zien welke ballon waar staat. Zijn hier suggesties voor ?
A. Je kunt overwegen om tijdelijk de Ballonfiguren te verwijderen en alleen de Hoogteblokjes van de nieuw aangekomen ballonnen te plaatsen onder de al aanwezige ballon.

4. Wat gebeurt er als mijn ballon zowel de Communicatie Problemen als de Brand kaart ontvangt voordat ik weer aan de beurt ben ?
A. In dat geval moet je twee beurten overslaan voordat je weer een Plaatselijke Wind kaart voor jezelf kan uitspelen.

5. Heb je enige suggesties voor het opbergen van het spelmateriaal ?
A. Er zijn zes plastic opbergzakjes. We adviseren dat je de speelstukken per kleur in een zakje doet, tezamen met een complete set fiches en de zakjes voordat je gaat spelen leeg maakt. Zodra de spelers de fiches inleveren kunnen ze weer in de zakjes gedaan worden om aan te geven dat ze niet langer beschikbaar zijn.

Credits

Balmy Balloonists has been designed by Philip Vogt and Richard Heli.
Graphic design and artwork by Tanya Chou.
Translation help from Ronald Hoekstra, Stefanie Kethers and Didier Renard.
The publishers offer many thanks to our dedicated playtesters (in alphabetical order): Philip Apps, Phil Bradley, Eron Bringhurst, Tanya Chou, Matt Crawford, Chris Farrell, Richard Fulcher, Kurt Heli, Gordon Hua, Matt Hubbard, Chris and Cynthia Ikehara, Richard Irving, Dave Kohr, William LaCross, Matt Leacock, Grant Moy, Dave O'Connor, Kevin O'Hare, Michael Rhodes, Jodi Soares, Ken Tidwell, Ray Tsai, Michael Turner, Bernard Yeh.
© 2000 Philip Vogt and Richard Heli

Kaarten

Voordeel kaarten
friendly wind Gunstige Winden: Deze kaart mag op elk moment tijdens een beurt gebruikt worden om je ballon één vakje noord of één vakje zuid te verplaatsen. Leg de kaart na het gebruik af.
stamp reading OK Toestemming: Representeert een toestemming om het verboden luchtruim te betreden van de gele vakjes, die de luchtruimen voorstellen van Irak, Libië, de Volksrepubliek China of Sakhalin eiland, die normaal niet overvaren mogen worden.
wrench (spanner) Reparatie: Als een speler een Reparatie kaart heeft en één van de aangegeven Pech kaarten (Brand, Brander Problemen, Communicatie Problemen, Omhulsel Gescheurd) wordt op hem gespeeld, dan mag hij de Reparatie kaart afleggen om de Pech kaart ongedaan te maken.
Pech kaarten
lightning bolt and a cloud Slecht Weer: Als de ballon niet aan de Grond staat, trekt hij een Kwadrant kaart en bekijkt het Slecht Weer effect en voert dit onmiddellijk uit. Eenvoudige pijltjes geven een automatische stijging of daling aan. Zwarte pijltjes op vakjes geven een verplaatsing van de Baan aan. Slecht Weer effecten die de ballon achteruit verplaatsen hebben tevens een symbool dat aangeeft dat de ballon de volgende beurt niet voorwaarts verplaatst mag worden, maar als deze een negatieve wind heeft, moet hij wel achterwaarts verplaatst worden. Ballonnen die boven de Hoge hoogte moeten stijgen, moeten 2 Gas fiches inleveren voor elk niveau hoger dan Hoge hoogte. Als de speler niet voldoende Gas fiches heeft, mogen Brandstof fiches worden gebruikt. Als dat ook niet kan wordt de ballon van het bord verwijderd en is uit de race. Ballonnen die onder de Lage hoogte moeten dalen, moeten 2 Ballast fiches inleveren voor elk niveau lager dan Lage hoogte of de ballon komt aan de Grond. Een ballon die aan de Grond komt moet een beurt overslaan. Nadat de Kwadrant kaart is gebruikt wordt hij afgelegd.
jet aircraft Drukke Vliegroute: Commerciële vliegtuigen bedreigen de getroffen ballon -- hij moet onmiddellijk Gas fiches inleveren om de Lage hoogte te bereiken en mag de volgende beurt niet stijgen. Deze kaart heeft geen effect voor ballonnen die op dat moment over een berggebied varen.
radio waves bouncing off balloon Communicatie Problemen: De aluminium laag in de polyester die het omhulsel van de ballon bedekt stoort de data transmissie en daarmee de mogelijkheid voor de bemanning om aktuele informatie te ontvangen over de straalstroom. De getroffen ballon mag geen Plaatselijke Wind kaart op zichzelf spelen in de volgende beurt.
balloon with its envelope ripped Omhulsel Gescheurd: De getroffen ballon loopt een scheur op gedurende een hagelstorm. De speler verliest onmiddellijk 3 Gas fiches.
balloon with fire in its capsule Brand: Een brand breekt uit in de capsule en de piloten moeten er alles aan doen om het te blussen. Als de ballon niet aan de Grond staat, dan mag hij de volgende beurt geen Plaatselijke Wind kaart op zichzelf spelen.
thermometer Brander Problemen: Slecht funktionerende branders putten de voorraad warme lucht uit in de capsule en bedreigen de gezondheid van de bemanning. De getroffen ballon moet onmiddellijk Gas fiches inleveren om te dalen naar Lage hoogte en mag niet stijgen in de volgende beurt. Als de ballon op dat moment over een berggebied vaart, dan moet hij landen. De ballon moet de volgende beurt overslaan.
stop sign Toestemming ingetrokken: Een land dat toestemming had gegeven voor het betreden van het luchtruim trekt deze nu in. De speler die de kaart heeft getrokken geeft aan welke openliggende Toestemming van de getroffen ballon wordt ingetrokken. Deze kaart wordt afgelegd. Een kaart die op dat moment in gebruik is voor het overvaren van een Uitsluitingsgebied mag niet gekozen worden.
disintegrating solar panels Zonnepanelen verloren: Twee zonnepanelen worden vermist na een onweersbui, waardoor de bemanning gedwongen wordt kostbare Brandstof in te zetten. De getroffen ballon moet 2 Brandstof fiches inleveren.

December 11, 2000.
Please send any comments or questions to Up and Away Games